تاسیسات صنعتی آیرون

لوله های صنعتی و تاسیسات ساختمانی

اتصالات فولادی جوشی درزدار

اتصالات فولادی جوشی درزدار

اتصالات فولادی جوشی درزدار : اتصالات فولادی جوشی درزدار همان لوله می باشد که با توجه به کاربرد و عملکرد مورد انتظار به شکل خاصی در آمده است. این امر در مورد اتصالات فولادی جوشی درزدار در سایز کوچک صادق می باشد. برای تولید و ساخت اتصالات فولادی جوشی درزدار در سایز بزرگ از روش ریخته گری استفاده می کنند. اتصالات فولادی جوشی درزدار عمدتا با استفاده از جوشکاری به لوله ها متصل می گردند.

اتصالات فولادی جوشی درزدار در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارند. همچنین از بابت مقاومت در برابر فشار و ضربه نیز اتصالات فولادی جوشی درزدار بهترین می باشند.

روش ریخته گری برای تولید اتصالات فولادی جوشی درزدار به این صورت است که ابتدا آلیاژ فولادی مورد نظر را به صورت مذاب در می آورند و در قالب هایی که به نیمه ی اتصالات فولادی جوشی درزدار شباهت دارند ریخته و سرد می کنند. در نهایت دو تکه تولیدی از اتصالات فولادی جوشی درزدار را با استفاده از قوس الکتریکی به یکدیگر متصل می کنند.