تاسیسات صنعتی آیرون

لوله های صنعتی و تاسیسات ساختمانی

اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ

اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ

اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ : اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ بر اساس تکنولوژی آلمان تولید شده است. تکنولوژی اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ سبب شده خطاهای انسانی در نصب اتصالات به حداقل کاهش یابد. علاوه بر آن سرعت نصب نیز با وارد شدن اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ تا حد زیادی افزایش یافته است.

جنس حلقه ی پرس در اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ به جای استیل آلومینیم می باشد. در اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ سه شیار روی حلقه ی آلومینیمی اتصالات وجود دارد که خطای آب بندی در محل پرس را به حداقل می رساند.

استفاده از اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ در سیستم های انتقال سیالات شیمیایی مانند الکل، اسید و … مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ در دستگاه دیالیز نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اتصالات پلیمری پنج لایه سوپر پایپ تا فشار 10 برابر حد معمول را می تواند تحمل کند.