تاسیسات صنعتی آیرون

لوله های صنعتی و تاسیسات ساختمانی

لوله پوش فیت پلیمری

لوله پوش فیت پلیمری

لوله پوش فیت پلیمری : لوله پوش فیت پلیمری لوله ای است که از یک طرف دارای اورینگ می باشد. این اورینگ های لوله پوش فیت پلیمری سبب می شود لوله ها به راحتی به یکدیگر متصل گردند. وجود همین اورینگ ها در لوله پوش فیت پلیمری سبب اتصال لوله ها بدون نیاز به فرآیند جوشکاری می باشد و هزینه ی اتصال لوله ها به راحتی حذف می گردد. بیشترین کاربرد لوله پوش فیت پلیمری در لوله های فاضلابی می باشد.

لوله پوش فیت پلیمری و لوله های پلی اتیلنی رقابت تنگاتنگی در بازار لوله دارند. اما بایستی بدانیم که مواد اولیه تولید لوله پوش فیت پلیمری بسیار کمتر از لوله پلی اتیلنی خواهد بود.لوله پوش فیت پلیمری در طول برابر با لوله پلی اتیلنی نیاز به بست های بیشتری دارد ولی بایستی در نظر داشته باشیم که اتصال آنها بسیار آسان تر خواهد بود.

مقاومت لوله پوش فیت پلیمری از لوله پلی اتیلنی کمتر می باشد. هم چنین میزان انعطاف پذیری لوله پوش فیت پلیمری بسیار کمتر از لوله پلی اتیلنی می باشد. لوله پوش فیت پلیمری در لوله های فاضلاب زیر زمینی تنها قابل استفاده می شود.