تاسیسات صنعتی آیرون

لوله های صنعتی و تاسیسات ساختمانی

شیرآلات فولادی یک طرفه

شیرآلات فولادی یک طرفه

شیرآلات فولادی یک طرفه : به شیرآلات فولادی یک طرفه در اصطلاح چک ولو نیز گفته می شود. شیرآلات فولادی یک طرفه در هنگام باز بودن جریان سیال رو به جلو دارد و در هنگام جریان معکوس بسته است. وظیفه ی اصلی شیرآلات فولادی یک طرفه محافظت از تجهیزات مکانیکی می باشد. شیرآلات فولادی یک طرفه از برگشت جریان جلوگیری کرده و اینگونه از تجهیزات مکانیکی مراقبت می کند.

شیرآلات فولادی یک طرفه به صورت اتوماتیک عمل می کند و برای مراقبت از سیستم مکانیکی با استفاده از این شیرآلات نیاز به اپراتور نیست. شیرآلات فولادی یک طرفه با حرکت سیالات عمل می کند. شیرآلات فولادی یک طرفه فشار ورودی و خروجی را می سنجد و عمل قطع و وصل را انجام می دهد.

یکی از مکان هایی که استفاده از شیرآلات فولادی یک طرفه در آن ها ضروری است پمپ ها و کمپرسور ها می باشد. زیرا برگشت جریان به تجهیزات داخلی آسیب وارد می کند.